HÌNH THỨC NẠP THẺ :
- NẠP BẰNG CAD ( VIETTEL + VTC ):
Khuyến mại tuần lễ vàng Open Beta từ ngày 01/07/2018 đến ngày 07/07/2018 . Khi nạp thẻ bằng Cad Viettel , VTC . Các bạn sẽ được khuyến mại 30% giá trị thẻ nạp vào tài khoản Gcoi khuyến mại
- NẠP BẰNG HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG ATM :
Các bạn vui lòng liên hệ gọi trực tiếp qua số Hotline: 01627694204 gặp ADM Khải hoặc liên hệ gọi điện trực tiếp đến Facebook của ADM Lương Thùy Linh
https://www.facebook.com/profile.php?id=100025798629518
Để nhận hình thức giao dịch .
Khi nạp bằng hình thức này luôn được khuyến mại 30% Gcoi cộng trực tiếp vào tài khoản Gcoi gốc