Hướng dẫn chi tiết Hệ Thống Socket

Giới thiệu hệ thống Socket

- Hệ thống socket là tính năng có từ phiên bản Season 4.

- Bằng việc gắn kết các Ngọc Nguyên Tố vào các vật phẩm có Socket sẽ làm tăng sức mạnh của vật phẩm lên 1 cách đáng kể.

- Ba bước để gắn ngọc nguyên tố vào vật phẩm socket:


 • + Bước 1: Tạo ra hạt nguyên tố
 • + Bước 2: Tạo ra ngọc nguyên tố
 • + Bước 3: Khảm ngọc nguyên tố vào vật phẩmHướng dẫn chi tiết Hệ Thống Socket

  Giới thiệu hệ thống Socket

  - Hệ thống socket là tính năng có từ phiên bản Season 4.

  - Bằng việc gắn kết các Ngọc Nguyên Tố vào các vật phẩm có Socket sẽ làm tăng sức mạnh của vật phẩm lên 1 cách đáng kể.

  - Ba bước để gắn ngọc nguyên tố vào vật phẩm socket:  Cách tạo Hạt Nguyên Tố:
  + Đến Elbeland(46:242) hoặc Lorencia(151:158) gặp Seed Master.
  + Chọn Tinh Chế Nguyên Tố.
  + Đặt các vật phẩm cần thiết để tinh chế Hạt Nguyên Tố.
  + Tỉ lệ thành công 86%
  + Nếu thất bại các loại ngọc sẽ bị mất, vật phẩm sẽ bị giảm cấp độ.

  Vật Phẩm Chi Tiết Số Lượng
  Vật Phẩm Excellent +4 trở lên 1
  Vật Phẩm Thần +4 trở lên 1
  Đá Tạo Hóa 1
  Ngọc Hỗn Nguyên 1
  Ngọc Sáng Tạo 1
  Zen 1,000,000