Hướng dẫn cách chế tạo Wing 2.5 Trong MU Online
https://www.youtube.com/watch?v=Gbry5ZrBCNA
I. Giới thiệu chung:
- Các loại Wing 2.5 trong MU Online bao gồm 4 loại Wing khác nhau:Xét chung cả 4 loại thì Wing 2.5 có các đặc điểm như sau:

- Cấp độ yêu cầu: tối thiểu 250lv

- Chỉ số ở cấp độ 0:
+ Gia tăng sức sát thương 39%
+ Hấp thụ sức sát thương 24%

- Option:
+ 5% Khả năng phục hồi hoàn toàn HP
+ 5% Cơ hội loại bỏ sức phòng thủ của đối phương
+ 5% Cơ hội phản đòn khi cận chiến
+ 5% Khả năng phục hồi hoàn toàn Nội lực

II. Chế tạo: yêu cầu các nguyên liệu sau
Nguyên liệu cơ bản :


  • Cụm Bless +30
  • Cụm Soul + 30
  • Đá Hỗn Nguyên
  • Wing 2(+9)Theo Chủng Tộc
  • Nguyên Liệu Ép Cánh 2.5** Giới Thiệu Nguyên Liệu Ép Cánh 2.5 **
  • Da Quỷ Vương đối với Cánh Hỗn Nguyên
  • Lông Vũ Phượng Hoàng đối với Cánh Ma Thuật
  • Linh Hồn Dơi Lửa đối với Cánh Hỏa Thần
  • Xương Thần Chết đối với Áo Choàng Tử ThầnNguyên liệu ép Wing 2.5 có thể kiếm được thông qua việc săn
NightMare (Tháp tinh luyện Kanturu), nhện Selupan (Raklion Event), Medusa (Swamp Event).

III. Cách chế tạo:
- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

A. Wing 2.5 Áo Choàng Tử Thần dùng cho DL và RF
- 01 wing 2 class DL hay RF +9
- 01 Cụm ngọc ước nguyện x30
- 01 Cụm ngọc tâm linh x30
- 01 ngọc Hỗn Nguyên
- 01 Xương Tử Thần

B. Wing 2.5 Cánh Hỗn Nguyên dùng cho DK và MG

- 01 wing 2 class DK hay MG +9
-
01 Đá Quỷ Vương
- 01 Cụm ngọc ước nguyện x30
- 01 Cụm ngọc tâm linh x30
- 01 ngọc Hỗn Nguyên

C. Wing 2.5 Cánh Ma Thuật dùng cho DW, SUM và MG

- 01 wing 2 class DW , SUM hay MG +9
- 01 Lông Phượng Hoàng

- 01 Cụm ngọc ước nguyện x30
- 01 Cụm ngọc tâm linh x30
- 01 ngọc Hỗn Nguyên


D. Wing 2.5 Cánh Hỏa Thần dùng cho Elf
- 01 wing 2 class Elf +9
- 01 Linh Hồn Dơi Lửa

- 01 Cụm ngọc ước nguyện x30
- 01 Cụm ngọc tâm linh x30
- 01 ngọc Hỗn Nguyên
Lưu ý:- Tỉ lệ: Thành công 75%
- Thất bại sẽ mất hết vật phẩm.