SEVER SS6.9
EXP 245X , DROP 5%
SUB1 : PK + TRADE
SUB2 : TRAIN
SUB3 : TRAIN + PK
SUB4 : TRAIN + PK
Ngày đầu open 01/07/2018 RS tối đa 10 lần , từ các ngày tiếp theo RS max 5rs/ ngày
Không WEB SHOP , không RS ủy thác , RS thường và VIP nhận poin như nhau
Hỗ trợ CODE open sever free mỗi tk dùng 1 lần PHILONG (1panda,10tr Den, 5chaos)
Tất cả những nhân vật, item.... trong đợt Alpha Test sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn.

Tặng 5 lần resets.

Tặng 1500 Point và 400 level khi khởi tạo nhân vật ( lập nv -> thay đổi nv ).

Tặng 10 triệu zen cho mỗi nhân vật.
Bật Giới Hạn Resets bắt đầu từ khi Open

Cùng vào đó tổ chức sự kiện đua top Open Beta gồm:  • Đua Top Anphatest = Top Reset 3 ngày
  • Đua Top Reset Open Beta 14 ngày
  • Đua Tốp Phú Hộ . Tốp Danh Vọng 14 ngày
  • Đua Top Chủng Tộc 14 ngày